Arm Cover - PP
Art. Nr. KK-2515         -White (Cuff)
Art. Nr. KK-2522         -Blue (Cuff)
Art. Nr. KK-2539         -Green(Cuff)
 
Art. Nr. KK-2591         -White (Cuff&Laminated fabric)
Art. Nr. KK-2607         -Green (Cuff&Laminated fabric)
 
Art. Nr. KK-2775         -White ( Elastic)
Art. Nr. KK-9828         -Green (Elastic)
 
Art. Nr. KK-2805         -White (Elastic&Laminated fabric)
 
Art. Nr. KK-9811         -White ( Cuff&Long)